Azedu.az
https://modern.az/ https://www.instagram.com/apak.az/
2018-03-28 05:48:33
Akademiya respublika müsabiqəsinin nəticələrini elan edib - SİYAHI

AMEA Rəyasət Heyətinin 14 mart 2017-ci il tarixli qərarı ilə 2018-2020-ci illər üçün elmi tədqiqat proqramlarının işlənməsi, seçilməsi və maliyyələşdirilməsi məqsədilə keçirilmiş respublika müsabiqəsinin nəticələri təsdiq edilib.

AzEDU qərara əsasən maliyyələşdiriləcək elmi tədqiqat proqramlarının siyahısını təqdim edir:

Proqramın adı

Elmi müəssisənin və ya təşkilatın adı

İcra müddəti

 
 

1.      

Neftlərin səciyyələndirilməsinin innovativ fiziki üsulları

AMEA-nın Fizika İnstitutu,

AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutu,

AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

36 ay

 

2.      

Zərrəcik detektorları və plazmonika üçün subdalğa qəfəsli nazik təbəqəli sistemlər

AMEA-nın Fizika İnstitutu,

AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu,

AMEA-nın Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası,

AMEA-nın İşlər idarəsi,

Milli Aviasiya Akademiyası

36 ay

 

3.      

Müasir kompüter proqramlarının köməyi ilə kəsilməz və diskret proseslərin  riyazi  modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,

Bakı Ali Neft Məktəbi

24 ay

 

4.      

Məhdud informasiya şəraitində dinamik obyektlər qrupunun intellektual idarəetmə sisteminin işlənilməsi

AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutu,

Milli Aviasiya Akademiyası,

Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası

36 ay

 

5.      

Laylı quruluşlu birləşmə və polimerlər əsasında sintez olunmuş nanokompozitlərin katalitik və sorbsiyon xassələrinin tədqiqi

AMEA-nın akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti

36 ay

 

6.      

Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman preparatlarının daşıyıcısı kimi xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi

AMEA-nın akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,

AMEA-nın Biofizika İnstitutu,

Milli Onkologiya Mərkəzi

36 ay

 

7.      

Yeni fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tədqiqi

AMEA-nın akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu,

AMEA-nın akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu,

AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu,

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

36 ay

 

8.      

GPS məlumatları əsasında Qafqaz-Xəzər regionunun üç ölçülü geodinamik modeli: yer qabığı deformasiyaları və seysmik təhlükələrin qiymətləndirilməsi

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu,

AMEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi

24 ay

 

9.      

Karbohidrogen yataqlarının aşkar edilməsi və mənimsənilməsi problemi ilə əlaqədar Cənubi Xəzər Çökəkliyinin dərində yatan (7-10 km) süxur-flüid sistemlərinin modelleri (seysmik-kəşfiyyat, dərin qazma və palçıq vulkanları püskürmə məhsullarının inteqrə edilmiş analizləri məlumatlarına görə)

AMEA-nın Neft və Qaz İnstitutu,

AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu,

AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu,

SOCAR,

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

36 ay

 

10.            

Türk Dünyasının tarixi coğrafiyası və etnosu

AMEA-nın akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

30 ay

 

11.            

Bədxassəli şişlər zamanı xərçəng kök hüceyrələrinin İNF-ɑ vasitəsilə aktivləşdirilməsinin müalicəvi və proqnostik əhəmiyyəti

AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,

AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu,

Azərbaycan Tibb Universiteti,

Almaniyanın München Universiteti,

Almaniyanın Heidelberg Universiteti,

Şimali Karolina Universiteti,

ABŞ-ın Genom İnstitutu

36 ay

 

12.            

“Bois Noir” və “Grapevine leaf roll” patogenlərinin bitkilərə təsirinin molekulyar mexanizmləri və davamlılığı induksiya edən agentlərin bərpa effektlərinin tədqiqi

AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu,

AMEA-nın Botanika İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Fransa Milli Kənd Təsərrüfatı Elmi-Tədqiqat İnstitutunun  Bordo Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

36 ay

 

13.            

Xərçəng və normal toxuma-hüceyrə sistemlərini fərqləndirən prinsipial faktorların təyini üzrə kompleks fundamental və klinik tədqiqatlar

AMEA-nın Biofizika İnstitutu,

Milli Onkologiya Mərkəzi

36 ay

 

14.            

Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşdirilməsi konsepsiyası və inkişaf mərhələlərinin kompüter modelləri

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,

Azərbaycan Dillər Universiteti

24 ay

 

15.            

Müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində  üslubların funksionallığının nəzəri əsasları: problemlər və perspektivlər

AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

24 ay

 

16.            

Azərbaycan və türk xalqlarının ədəbiyyatı və incəsənətinin tarixi inkişaf dinamikası və multikultural proseslərin perspektivləri

AMEA-nın Hüseyn Cavidin ev Muzeyi, AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu,

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

36 ay

 

17.            

İdeya- estetik tərbiyədə ədəbiyyat və incəsənətin rolu: milli kimlik və mənəvi zənginlik

AMEA-nın Folklor İnstitutu,

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu,

AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu,

AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

24 ay

 

18.            

Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının tarixi, prioritetləri və perspektiv qiymətləndirilməsində qeyri-səlis metodlardan istifadə

AMEA-nın Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu,

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

24 ay

 

19.            

Yeni dünya nizamı və Azərbaycan

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi,

Bakı Mühəndislik Universiteti,

Naxçıvan Dövlət Universiteti,

“Naxçıvan” Universiteti

24 ay

 

20.            

Postneft iqtisadiyyatı üçün tarazlıq modellərinin işlənməsi və perspektiv inkişaf ssenarilərinin hazırlanması

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutu

24 ay

 

21.            

Azərbaycan mədəniyyətlərin kəsişməsində: mərhələlər, problemlər və perspektivlər

AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu,

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası

36 ay