https://www.zirve.edu.az/
25.09.2018 12:00
Aqrar elmlər sahəsində doktorantura ixtisasları – SİYAHI
Çap et

Doktorantura ali təhsil bazasında elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığını, ixtisas və elmi dərəcələrinin yüksəldilməsini təmin edir. Doktorantura təhsili ali təhsilin ən yüksək pilləsi olaraq ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda yaradılan doktoranturalar (hərbi təhsil müəssisələrində adyunkturalar) vasitəsilə həyata keçirilir.

AzEdu.az “Aqrar elmlər” bölməsi üzrə ixtisasları təqdim edir:

Aqrokimya

Aqromühəndislik

Ümumi əkinçilik

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika

Seleksiya və toxumçuluq

Dərman və efir yağlı bitkilər

Bitkilərin mühafizəsi

Bitkiçilik

Meyvəçilik və üzümçülük

Tərəvəzçilik

Subtropik bitkilər

Yem istehsalı və otlaqçılıq

Balıqçılıq

Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə taksasiyası

Meşə aqromeliorasiyası, qoruyucu meşələrin salınması və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması

Bağçılıq

Fitopatologiya

Baytarlıq elmləri (konkret sahə göstərilməklə: heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası; baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası; baytarlıq farmakologiyası və toksikologiya; baytarlıq cərrahlığı; baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası; baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq - sanitar ekspertizası və s.)

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi və yemlərin texnologiyası

Xüsusi zootexniya, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası