http://www.position.az/ https://www.zirve.edu.az/
2022-05-20 11:19:00
Təsviri incəsənət üzrə sertifikasiyada suallar hansı mövzulardan salınacaq?- Diqqət

 

ARTİ ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlər üçün sertifikasiya imtahanının qiymətləndirmə çərçivəsini hazırlayıb.

 

İntitutun təqdim etdiyi məlumat kitabçasında 20 fənn, metodika ve pedaqogika üzrə məzmun sahələri, sual sayı, bölmələr və mövzuları əhatə olunub.

 

AzEdu.az məlumat verir ki, kitabçada Təsviri incəsənət üzrə qeyd olunan mövzular aşağıdakı kimidir:

 

1.Təsviri sənətin növləri: tarixi və xarakterik xüsusiyyətləri

 

 • Boyakarlıq
 • Qrafika
 • Heykəltəraşlıq
 • Dekorativ tətbiqi sənət
 • Memarlıq

 

 1. Təsviri sənətdə janrlar: tarixi və xarakterik xüsusiyyətləri

 

 • Mənzərə
 • Portret
 • Natürmort
 • Məişət
 • Əsatir
 • Animalist
 • Tarixi
 • Batal
 • Marina

 

 1. Dünya memarlığının tarixi mərhələləri:

 

 • Qədim Misir memarlığı
 • Qədim Çin memarlığı
 • Tikililərdə forma və konstruksiya
 • Şərq memarlığının inciləri
 • Memarlıqda ornament sənəti
 • Qədim sütunlarda təbiət formaları
 • Memarlıq üslubları

 

 1. Azərbaycan memarlığının tarixi mərhələləri:

 

 • İslam dininin qəbuluna qədərki dövrdə Azərbaycan memarlığının inkişafı
 • Azərbaycan memarlıq məktəbləri
 • XIX əsr Azərbaycan memarlığının inkişafı
 • XX əsr Azərbaycan memarlığının inkişafı

 

 1. Qədim və orta əsrlərdə təsviri sənət :

 

 • Qədim dövrdə təsviri sənət
 • Misir təsvirisənəti
 • Babil və Assuriya təsviri sənəti
 • Yunan-Roma təsvirisənəti
 • Çin təsvirisənəti
 • Bizans təsviri sənəti
 • İntibah dövrü təsviri sənəti
 • Avropa təsviri sənəti – XVII əsr
 • Azərbaycan təsvirisənəti qədim dövr və ilk orta yüzilliklərdə
 • Azərbaycan təsviri sənəti- XI-XVII əsrlərdə
 • Azərbaycan miniatür sənəti
 • Monumental boyakarlığın yaranması və inkişafı

 

 1. Müasir dövr təsviri sənəti

 

 • XX əsr təsviri sənəti
 • XXI əsr təsviri sənəti
 • Rəssam və teatr sənəti
 • Rəsm əsərindən fotoşəklə qədər
 • Fotoqrafiya və kompüter
 • Rəssam və kino sənəti
 • Animasiya sənəti
 • Karikatura və şarj: şəkilli əhvalatlar
 • Televiziya: rəssam və ekran

 

 1. Dövr, xalq və geyimlər:

 

 • Parça, rəng və ornament
 • Avropa baş geyimləri
 • Geyimin cəmiyyətdə rolu
 • Rəssam əsərində zadəgan geyimləri
 • Azərbaycan baş geyimləri
 • Əsrlərin xəzinəsi: Azərbaycan milli geyimləri
 • Dəb və geyim dizaynı: müasir üslublar

 

 1. Dekorativ - tətbiqi sənət və bədii dizayn

 

 • Dekorativ-tətbiqi sənət və zaman
 • Simvollara çevrilmiştəbiət
 • Azərbaycan daxmasının daxili dünyası
 • Xalq məişət əşyaları — forma və dekor
 • Xalça naxışları
 • Xovsuz və xovlu xalçalar
 • Azərbaycan xalçaçılıq məktəbləri
 • Azərbaycan tikmələrində kompozisiya
 • Bədii şüşə
 • Metalın bədii emal üsulları
 • Zərgərlik sənəti
 • Qobelen
 • Zərif batika
 • Qədim dünyanın kеramika sənəti
 • Keramika üzərində rəngkarlıq
 • Müasir sərgi incəsənəti
 • İdeya, funksiya, rahatlıq: insanın əşyalar aləmi
 • Mebeldə dizayn və dekor
 • İnteryerin dizaynı

 

 1. Heykəltəraşlıq: tarixi və xarakterik xüsusiyyətləri.

 

 • Heykəltəraşlığın növləri
 • Heykəltəraşlıqda material və obraz
 • Orta əsr heykəltəraşlığı
 • Müasir dövr heykəltəraşlığı

 

 1. Azərbaycan və dünyanın görkəmli təsviri incəsənət nümayəndələri və onların yaradıcılığı

 

 • Məsud İbn Davud, Soltan Məhəmməd, Müzəffər Əli, Sadiq bəy Əfşar, Mirzə Qədim İrəvani, Mir Möhsün Nəvvab, Usta Qəmbər Qarabaği, Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıvani, Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə, Səttar Bəhlulzadə, Maral Rəhmanzadə, Fuad Əbdürrəhmanov, Mikayıl Abdullayev, Cəlal Qaryağdı, Qəzənfər Xalıqov, Elmira Şahtaxtinskaya, Vəcihə Səmədova, Lətif Kərimov, Ələkbər Rzaquliyev, Tokay Məmmədov, Toğrul Nərimanbəyov, Salam Salamzadə, Elbəy Rzaquliyev, Cəfər Müciri, İbrahim Zeynalov, Tahir Salahov, Ömər Eldarov, Kamil Əliyev, Mirəli Mirqasımov, Rasim Babayev, Böyükağa Mirzəzadə, Eldar Mikayılov, Fuad Əbdürrəhmanov, Sadıq Dadaşov, Cavad Mircavadov, Mikayıl Hüseynov, Fərhad Xəlilov, Arif Hüseynov, Sakit Məmmədov, Fazil Nəcəfov.

 

 • Qriqori Qaqarin, Sandro Botiçelli, Donatello, Paolo Uccello, Leonardo da Vinçi, Mikelancelo, Rafael Santi, Albrext Dürer, Memar Sinan İlya Repin, Rembrandt, Velaskes, Karavacco, Jan Ogüst Dominik Enqr, Ejen Delakrua, Fransisko Qoyya, Van Qoq, Jak Lui David, Eduard Mane, Klod Mone, Ogüst Renuar, Pol Qogen, Anri Matis, Ogüst Roden Pol Sezann, Pablo Pikasso, Salvador Dali, Vasili Kandinski, Naum Qabo, Paul Klee ( Pol Kli), Joan Miro, Henri Spenser Mur, Alberto Cakometti.

 

 1. Təsvirisənətdə üslub və cərəyanlar:

 

 • Abstraksionizm
 • Həndəsi abstraksionizm
 • Avanqardizm
 • Akademizm
 • Ampir
 • İmpersionizm
 • Postimpersionizm
 • Konstruktivizm
 • Kubizm
 • Modernizm
 • Kassisizm
 • Fovizm
 • Neoklasizm
 • Primitivzm
 • Simvolizm
 • Sürealizm
 • Romantizm

 

 1. Təsviri sənət məşğələlərində müəllimin vəzifələri:

 

 • Təsvirisənət dərslərində öyrətmə prosessinin şagirdlərin yaş və xarakter xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilməsi
 • Fənnin tədrisi zamanı standartların gerçəkləşdirilməsinin əsasları
 • Şagirdlərin tədqiqat işlərinin təşkilinin əsasları
 • Şagirdlərin qiymətləndirilməsi
 • Dərnəklərin, sərgilərin və yaradıcılıq tədbirlərinin təşkili

 

 1. Təsvirisənət dərslərində məşğələ növləri:

 

 • Naturadan rəsm
 • Təsviri sənət haqqında söhbət
 • Mövzu üzrə rəsm
 • Dekorativ-tətbiqi fəaliyyət
 • Yapma

 

 1. Təsviri sənət dərsinin tədrisinə aid ləvazimatlar, terminlər və qaydalar

 

 • Təsvirisənət dərsinin təşkili qaydaları
 • Ləvazimatlar
 • Terminlər
 • Qaydalar