http://www.position.az/ https://www.zirve.edu.az/
2022-05-16 10:27:00
Riyaziyyat üzrə sertifikasiya mövzuları - DİQQƏT

 

İyun ayından etibarən dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin mərhələli şəkildə sertifikatlaşdırılması prosesinə başlanılır. 

 

ARTİ ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlər üçün sertifikasiya imtahanının qiymətləndirmə çərçivəsini hazırlayıb.

 

İntitutun təqdim etdiyi məlumat kitabçasında 20 fənn, metodika ve pedaqogika üzrə məzmun sahələri, sual sayı, bölmələr və mövzuları əhatə olunub.

 

AzEdu.az məlumat verir ki, kitabçada Riyaziyyat fənnində məzmun sahələri üzrə sual sayı aşağıdakı kimidir:

 

1.Həqiqi ədədlər və onlar üzərində əməllər

 1. Kompleks ədədlər və onlar üzərində əməllər
 2. Nisbət, tənasüb və faiz
 3. Rasional ifadələr
 4. İrrasional ifadələr və həqiqi üstlü qüvvət
 5. Tənliklər, tənliklər sistemi. Tənlik qurmaqla məsələ həlli
 6. Bərabərsizliklər
 7. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr
 8. Funksiyalar
 9. Triqonometriya
 10. Üstlü və loqarifmik funksiyalar. Üstlü və loqarifmik tənliklər. Üstlü və loqarifmik bərabərsizliklər
 11. Limit
 12. Törəmə və onun tətbiqləri
 13. İbtidai funksiya və inteqral
 14. Statistika və ehtimal
 15. Sadə həndəsi fiqurlar
 16. Üçbucaqlar
 17. Dördbucaqlılar, çoxbucaqlılar
 18. Çevrə
 19. Müstəvi fiqurlarının sahəsi
 20. Koordinatlar üsulu. Hərəkət, oxşarlıq. Vektorlar
 21. Fəzada düz xətt və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti
 22. Çoxüzlülər, onların səthinin sahəsi və həcmi
 23. Fırlanma cisimləri, onların səthinin sahəsi və həcmi