https://modern.az/
2022-05-15 11:56:00
Sertifikasiyada Ədəbiyyat fənni üzrə salınacaq MÖVZULAR

 

ARTİ ümumtəhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən müəllimlər üçün sertifikasiya imtahanının qiymətləndirmə çərçivəsini hazırlayıb.

 

İntitutun təqdim etdiyi məlumat kitabçasında 20 fənn, metodika ve pedaqogika üzrə məzmun sahələri, sual sayı, bölmələr və mövzuları əhatə olunub.

 

AzEdu.az məlumat verir ki, kitabçada Ədəbiyyat fənni üzrə verilən mövzular aşağıdakılardır:

 

 1. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
 2. Əfzələddin Xaqani Şirvani. “Gənclərə nəsihət” əsəri
 3. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”. “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”. “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy”
 4. Nizami Gəncəvi. “Sultan Səncər və qarı” əsəri. “Yaralı bir uşağın dastanı” əsəri. “İskəndərnamə” poeması
 5. İmadəddin Nəsimi. “Sığmazam” qəzəli. “Ağrımaz” qəzəli
 6. Şah İsmayıl Xətayi. “Bahariyyə” (“Dəhnamə” poemasından) . “Dəhnamə” poeması
 7. Məhəmməd Füzuli. “Söz”, “Məni candan usandırdı...” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
 8. “Koroğlu” eposu. “Düratın itməyi” qolu. “Durna teli” qolu. “Koroğlu ilə Bolu bəy” qolu. “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu
 9. Molla Pənah Vaqif. “Hayıf ki, yoxdur” qoşması. “Pəri” qoşması
 10. Qasım bəy Zakir. “Durnalar” qoşması. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi...” qoşması.
 11. Mirzə Fətəli Axundzadə. “Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah caduküni-məşhur” komediyası. “Aldanmış kəvakib” povesti
 12. Aşıq Ələsgər. “Dağlar” rədifli qoşmalar
 13. Seyid Əzim Şirvani. “Qafqaz müsəlmanlarına xitab” şeiri. “Guş qıl...” müxəmməsi
 14. Nəcəf bəy Vəzirov. “Müsibəti-Fəxrəddin” faciəsi
 15. Süleyman Sani Axundov. “Nurəddin” hekayəsi
 16. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. “Bomba” əsəri
 17. Məhəmməd Hadi. “Türkün nəğməsi” şeiri
 18. Cəlil Məmmədquluzadə. “Qurbanəli bəy” əsəri. “Anamın kitabı” tragikomediyası
 19. Mirzə Ələkbər Sabir. “Əkinçi” satirası. “Neylərdin, ilahi?!” satirası
 20. Hüseyn Cavid. “Ana” faciəsi. “İblis” faciəsi
 21. Əhməd Cavad. “Azərbaycan bayrağına” şeiri. “Səsli qız” poeması
 22. Cəfər Cabbarlı. “Ana”şeiri. “Oqtay Eloğlu” faciəsi
 23. V. Çəmənzəminli. “Zeybək qızı” hekayəsi
 24. Abdulla Şaiq. “Anabacı” hekayəsi
 25. Almas İldırım. “Əsir Azərbaycanım” şeiri
 26. Mikayıl Müşfiq. “Yağış yağarkən” şeiri. “Həyat sevgisi” şeiri
 27. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. “Heydərbabaya salam” poeması. “Türkün dili” şeiri
 28. Süleyman Rüstəm. “Təbrizim” şeiri
 29. Mirmehdi Seyidzadə. “Əqrəb və Çanaqlı bağa” təmsili
 30. Mehdi Hüseyn. “Odlu qılınc” hekayəsi
 31. Cabir Novruz. “Mən bizim anaları Günəşlə tən tuturam” şeiri
 32. Mirzə İbrahimov. “Azad” hekayəsi. “Gələcək gün” romanı
 33. Hikmət Ziya. “Kərgədan və Qarışqa” təmsili
 34. Əliağa Kürçaylı. “Qaranquş” şeiri
 35. Səməd Vurğun. “Azərbaycan” şeiri. “Ananın öyüdü” şeiri. “Vaqif ” dramı
 36. Rəsul Rza. “Çinar ömrü” şeiri. “Qızılgül olmayaydı...” poeması
 37. Mir Cəlal. “Bahar” (“Bir gəncin manifesti” romanından parça). “Açıq kitab” romanı
 38. İsa Hüseynov. “Zəhər” hekayəsi
 39. Məmməd Araz. “Azərbaycan – dünyam mənim” şeiri. “Əsgər məktubu” şeiri
 40. Əli Kərim. “Qaytar ana borcunu” şeiri
 41. “Keçən ilin son gecəsi” pyesi
 42. Elçin. “Talvar” hekayəsi
 43. Sabir Əhmədli. “Dərs” hekayəsi 4
 44. İlyas Əfəndiyev. “Xurşidbanu Natəvan” dramı
 45. İsmayil Şıxlı. “Namərd gülləsi” hekayəsi. “Dəli Kür” romanı
 46. Xəlil Rza Ulutürk. “Qaytar mənim qüdrətimi, Azərbaycan!” şeiri
 47. Fikrət Qoca. “Şuşa” şeiri
 48. Qılman İlkin. “İntiqam” hekayəsi
 49. Bəxtiyar Vahabzadə. “Vətəndaş” şeiri. “İstiqlal” poeması. “Şəhidlər” poeması
 50. İvan Krılov. “Ağac” təmsili
 51. Ernest Heminquey. “Qoca və dəniz” povesti
 52. A. Ərsoy. “İstiqlal marşı” əsəri
 53. Çingiz Aytmatov. Manqurt (“Gün var əsrə bərabər” romanından). “Gün var əsrə bərabər” romanı
 54. Mövzulararası əlaqə
 55. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 • Nəzm və nəsr
 • Azərbaycan şeirində vəznlər
 • Yazılı ədəbiyyatda ədəbi növlər və janrlar
 • Bədii əsərdə həyat hadisələrini əksetdirmə üsulları
 • Bədii gülüş
 • Bədii əsərin quruluşu. Süjet və kompozisiya
 • Bədii əsərin dili. Bədii təsvir və ifadə vasitələri