http://azeduacademy.com/az/categories/41 http://www.position.az/ https://www.zirve.edu.az/
2022-01-19 14:48:00
 "Dinləyib-anlama" məzmun xətti üzrə tapşırıqlar-BURADAN ÖYRƏNİN

 

AzEdu.az "Abituriyent" jurnalının əlavələrində verilmiş "Dinləyib-anlama" məzmun xətti üzrə tapşırıqlara aid dinləmə mətnləri təqdim edir

 

 

Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2021 (Azərbaycan bölməsi) 

İngilis dili

Rus dili

Alman dili

Fransız dili

Ərəb dili

Fars dili

Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2021 (rus bölməsi)

İngilis dili

Alman dili

Fransız dili

Qəbul imtahanının I mərhələsi və tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2021 (Azərbaycan bölməsi)

İngilis dili

Rus dili

Alman dili

Fransız dili

Ərəb dili

Fars dili

Qəbul imtahanının I mərhələsi və tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2021 (rus bölməsi)

 

İngilis dili

Alman dili

Fransız dili

Azərbaycan dili – 4-cü sinif – qiymətləndirmə tapşırıqları – 2020

Bölmə 1   

Bölmə 2   

Bölmə 3   

Bölmə 4   

Bölmə 5   

Bölmə 6   

Bölmə 7   

Bölmə 8   

FRANSIZ DİLİ - buraxılış imtahanı modelinə uyğun qiymətləndirmə vasitələri - 2020 

Ümumi orta (9 illik) təhsil səviyyəsi üzrə

I MƏTN  

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

V MƏTN

VI MƏTN

VII MƏTN

VIII MƏTN

IX MƏTN

X MƏTN

Tam orta (11 illik) təhsil səviyyəsi üzrə

I MƏTN  

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

V MƏTN

VI MƏTN

VII MƏTN

VIII MƏTN

IX MƏTN

X MƏTN

 

ALMAN DİLİ  - buraxılış imtahanı modelinə uyğun qiymətləndirmə vasitələri - 2020 

Ümumi orta (9 illik) təhsil səviyyəsi üzrə

I MƏTN  

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

V MƏTN

VI MƏTN

VII MƏTN

VIII MƏTN

IX MƏTN

X MƏTN

Tam orta (11 illik) təhsil səviyyəsi üzrə

 

I MƏTN  

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

V MƏTN

VI MƏTN

VII MƏTN

VIII MƏTN

IX MƏTN

X MƏTN

RUS DİLİ (xarici dil kimi) - buraxılış imtahanı modelinə uyğun qiymətləndirmə vasitələri - 2020 

Ümumi orta (9 illik) təhsil səviyyəsi üzrə

I MƏTN  

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

V MƏTN

VI MƏTN

VII MƏTN

VIII MƏTN

IX MƏTN

X MƏTN

Tam orta (11 illik) təhsil səviyyəsi üzrə

 

I MƏTN  

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

V MƏTN

VI MƏTN

VII MƏTN

VIII MƏTN

IX MƏTN

X MƏTN

Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2020 (Azərbaycan bölməsi) 

İngilis dili 

Alman dili 

Fransız dili 

Ərəb dili 

Rus dili 

Fars dili 

 

Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2020 (rus bölməsi) 

İngilis dili 

Alman dili 

Fransız dili 

Azərbaycan dili (dövlət dili)

 

Qəbul imtahanının I mərhələsi və tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2020 (Azərbaycan bölməsi)

İngilis dili 

Alman dili 

Fransız dili 

Ərəb dili 

Rus dili 

Fars dili 

 

Qəbul imtahanının I mərhələsi və tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə Abituriyent jurnalı 2020 (rus bölməsi)

İngilis dili 

Alman dili 

Fransız dili 

Azərbaycan dili (dövlət dili)

 

 

 

ENGLISH - Test toplusu - I hissə  - 2019

PASSAGE 1

PASSAGE 2

PASSAGE 3

PASSAGE 4

PASSAGE 5

PASSAGE 6

PASSAGE 7

PASSAGE 8

PASSAGE 9

PASSAGE 10

PASSAGE 11

PASSAGE 12

PASSAGE 13

PASSAGE 14

 ENGLISH - Test toplusu - II hissə  - 2019

PASSAGE 1 

PASSAGE 2 

PASSAGE 3

PASSAGE 4

PASSAGE 5

PASSAGE 6

PASSAGE 7

PASSAGE 8 

PASSAGE 9 

PASSAGE 10 

PASSAGE 11 

PASSAGE 12 

PASSAGE 13 

PASSAGE 14    

 PASSAGE 15  PASSAGE16          

ENGLISH - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait - 2019

I MƏTN

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

V MƏTN

VI MƏTN

VII MƏTN

I DİALOQ

II DİALOQ

III DİALOQ

IV DİALOQ

V DİALOQ

VI DİALOQ

VII DİALOQ

VIII DİALOQ

IX DİALOQ

X DİALOQ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Siniflər üzrə test kitabları:

ENGLISH - 4 - 2021

 

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

 

ENGLISH - 5 - 2019

PASSAGE 1

PASSAGE 2

PASSAGE 3

PASSAGE 4

PASSAGE 5

PASSAGE 6

 

ENGLISH - 6 - 2019

PASSAGE 1

PASSAGE 2

PASSAGE 3

PASSAGE 4

PASSAGE 5

 

ENGLISH - 7 - 2019

PASSAGE 1

PASSAGE 2

PASSAGE 3

PASSAGE 4

PASSAGE 5

 

ENGLISH - 8 - 2019

PASSAGE 1

PASSAGE 2

PASSAGE 3

PASSAGE 4

PASSAGE 5

 

ENGLISH - 9 - 2019

PASSAGE 1

PASSAGE 2

PASSAGE 3

PASSAGE 4

PASSAGE 5

PASSAGE 6

PASSAGE 7

 

ENGLISH - 10 - 2019

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 6

 

ENGLISH - 11 - 2019

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 6

 

DEUTSCH - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait - 2019

I MƏTN

II MƏTN

 

LE FRANÇAIS - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait  - 2019

I MƏTN

II MƏTN

 

RUS DİLİ (xarici dil kimi) - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait - 2019

I MƏTN

II MƏTN

 

ƏRƏB DİLİ - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait - 2019

I MƏTN

 

FARS DİLİ - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait - 2019

I MƏTN

 

AZƏRBAYCAN DİLİ - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait - 2019

I MƏTN

II MƏTN

III MƏTN

IV MƏTN

 

AZƏRBAYCAN DİLİ (dövlət dili) - Yeni təhsil proqramı (kurikulum) üzrə vəsait  - 2019

I MƏTN

II MƏTN

 

РУССКИЙ ЯЗЫК - пособие - 2019

ТЕКСТ 1

ТЕКСТ 2

ТЕКСТ 3

ТЕКСТ 4

 

Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə (Azərbaycan bölməsi) -2018

İngilis dili

Alman dili

Fransız dili

Ərəb dili

Rus dili

Fars dili

 

Ümumi (9 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə (rus bölməsi) - 2018

İngilis dili

Alman dili

Fransız dili

 

Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə (Azərbaycan bölməsi) -2018

İngilis dili

Alman dili

Fransız dili

Ərəb dili

Rus dili

Fars dili

 

Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə (rus bölməsi) - 2018

İngilis dili

Alman dili

Fransız dili