https://www.zirve.edu.az/ #
2021-12-01 17:45:00
Müəllimlər bu hüquqlarından xəbərsizdirlər – Təhsil qanunvericiliyi

 

 

Təhsilverənlərin hüquqlarının qorunması və inkişaf etdirilməsi tədris sistemində vacib məsələlərdən biridir.

 

 

Bəs təhsilverənlər hansı hüquqlara sahibdir:

 

 

AzEdu.az onları təqdim edir:

 

 

Normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən texnologiyalarla təmin olunmaq;

 

 

Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq tədris prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, təkliflər irəli sürmək; 

 

 

Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək, metodik vəsaitlərlə təmin olunmaq;

 

 

Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;

 

 

Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək; 

 

 

Yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək; 

 

 

Müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq;

 

 

Təhsil müəssisəsində uzun müddət qüsursuz çalışan və onun elmi-pedaqoji həyatında mühüm xidmətləri olan professorlara aylıq əmək haqqı və əlavələr, digər güzəştlər və imtiyazlar saxlanılmaqla, akademik və inzibati vəzifədən azad olunmaq şərti ilə məsləhətçi-professor vəzifəsini tutmaq;

 

 

Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.

 

 

 

Şükufə Süleymanlı
Müəllifin digər yazıları