https://www.zirve.edu.az/ #
2021-08-02 14:12:00
Biologiya elmi ilə maraqlananlar üçün əvəssiz kitab-Campbell

Campbell kitabı biologiya dərslikləri arasında  geniş yayılmışıdır. Kitab üç bölmədən və  56 fəsildən ibarət olub biologiyaya giriş xarakteri daşıyır. Kitabda tibbin bütün sahələrindən - tibb bacılığı,  əczaçılıq , aqronomluq, müxtəlif müəllim və mühəndislik  elm sahələrindən bəhs edilir.

 

Campbell Biologiya kitabının hüceyrə biologiyasını əhatə edən ikinci bölümü aşağıdakı fəsillərdən ibarətdir.

AzEdu.az təqdim edir

Hüceyrə Səyahəti

Membranların Struktur və Funksiyası

Metabolizmə Giriş 

Hüceyrə Tənəffüsü və Fermentasiya 

Fotosintez 

Hüceyrəvi Xəbərləşmə

Hüceyrə Dövrəsi

Borulu Bitkilərin Strukturu, Böyüməsi və İnkişafı

Borulu Bitkilərdə Resursların Əldə Olunması və Nəqliyyatı

Torpaq və Bitkilərin Qidalanması

Örtülütoxumlularda Çoxalma və Biotexnologiya

Bitkilərin Daxili və Xarici Siqnallara Cavabı

 

Qeyd edək ki, Campbell indiyə qədər alman, fransız, italyan, türk, fars kimi dillər də daxil olmaqla dünyanın 19 dilinə tərcümə edilib. Həmçinin dünyanın qabaqcıl universitetlərində istifadə olunmaqdadır. Bundan əlavə, kitab fənn olimpiadaları və peşəkarlar üçün də yararlıdır.

 

Gülcahan Məmmədova