https://www.zirve.edu.az/ #
2021-07-29 14:04:00
TTK-nın verilməsi  üçün  müəyyən edilən tələblər hansılardır?- QAYDA

 

Baş nazirin  qərarına  əsasən, müəyyən edilmiş  qaydalarda  Təhsil  Tələbə  Kreditinin müddəti təhsilin səviyyəsindən və ixtisasdan asılı olaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təhsilin normativ müddətindən, güzəşt dövründən və kreditin qaytarılması müddətindən (10 il) ibarətdir.

 

Həmçinin  kreditlərin  verilməsinə  dair  tələblər  və  tətbiq  edilən  güzəştlər də  qaydalar  çərçivəsində  müəyyən  edilib.

 

AzEdu.az  xəbər verir  ki,  fondun vəsaiti  hesabına  verilən TTK üzrə tələblər aşağıdakılardır:

 

  1. TTK-nin tədrisə tam cəlb olunaraq (fulltime) təhsil müəssisələrində əyani təhsil alan tələbələrə verilməsi;

 

  1. TTK-nin təhsilin normativ müddətində hər tədris semestri (yarımil) üçün verilməsi;

 

  1. TTK-nin veriləcəyi semestrdən əvvəlki semestr (yarımil) üzrə hər hansı bir fənn (modul) üzrə akademik borcun olmaması;

 

  1. TTK üçün girov və zaminliyin tələb olunmaması;

 

  1. TTK üzrə əsas borcun və hesablanmış faizlərin hər ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) qaytarılması;

 

  1. təhsilin normativ müddətində, güzəşt və möhlət dövründə kreditə faiz hesablanmaması və qaytarılmasının tələb edilməməsi;

 

  1. borcalanın ölümü, əmək qabiliyyətinin tam və ya qismən itirilməsi (əlillik) hallarından kreditin həcmindən az olmamaq şərtilə sığortalanması;

 

  1. TTK-nin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına manatla verilməsi