https://www.zirve.edu.az/ http://unec.edu.az/unec-de-4-ilde-iki-diplom-udid-proqrami/
2021-05-20 12:19:00
Rəqəmsal təlim texnologiyaları-Rəqəmsal təhsil haqqında abstraktlar  

Təhsilin modernləşdirilməsinin əsas istiqamətlərinin icrası pedaqoji təcrübəsinin yenidən düşünülməsini tələb etdi, fəaliyyətlərində nəyin dəyişikliyinin nəyin dəyişdiyini anlamaq üçün müasir şərtlərdə hansı biliklərin yetərli olmadığı Müasir öyrənmə vasitələri bu şəxsiyyət keyfiyyətinin inkişafı üçün ən təsirlidir.

 

Mövzuyla bağlı yalnız ənənəvi öyrənmə metodlarından istifadə edərək, bu vəzifələri həll etmək çox çətin ki, bu, bəlli oldu. Bilişsel faizinin təsirli inkişaf vasitələrindən biri olaraq, tələbələr informasiya və rabitə texnologiyalarıdır.

Rəqəmsal Təhsil Resursu - Rəqəmsal formada saxlanılan və ötürülən məlumatların tədris resursu. Bütün rus məktəblərini İnternetə birləşdirən "Təhsil" layihəsi çərçivəsində bütün təhsil müəssisələri üçün təhsil internet resursları hazırladı.

 

Bir çox müasir dərsliklərdə təhsil ehtiyatları yaradılıb. 5-6 siniflərdə işləmək, rəqəmsal təhsil mənbələrini dərsliklərə tətbiq edirəm I.I. Zubareva, A.G. Mordkoviç "Riyaziyyat, 5-ci sinif və 6-cı sinif".

Dərsdəki frontal işlərin təşkili üçün nəzərdə tutulmuş demək olar ki, bütün COR (rəqəmsal təhsil mənbələri), Microsoft PowerPoint 2003 versiyasında Microsoft PowerPoint-də hazırlanmış sənədlərdir.

 

Bu ssors 5 növə bölünür:

 • Yeni biliklərin tətbiqi mərhələsində ön iş üçün material;
 • Bacarıqların formalaşması mərhələsində ön iş üçün material (əsasən şifahi hesablama bacarıqlarının formalaşmasına yönəlmiş məşqlər);
 • Biliklərin düzəldilməsi və nəzarəti üçün material (1 və ya 2 seçim üçün riyazi diktələr);
 • Son dərslərin təşkili üçün material (süjet oyunları və ya yarışları);
 • Əvvəlcədən sınaq üçün material.
 

Elektron təhsil resurslarının ən təsirli olanı multimediya. Onların içərisində təlim müəssisələri bir çox fərqli yolla təmsil olunur: mətn, qrafik, foto, video, səs və animasiyadan istifadə etməklə. Beləliklə, hər cür qavrayışdan istifadə olunur; Buna görə uşağın düşüncə və praktik fəaliyyətinin əsasları qoyulur.

Riyaziyyat - mücərrəd elm. Buna görə bir çox uşaq çılpaqdır. Cor animasiyasının köməyi ilə, hərəkət tapşırığının şagirdlərini göstərə bilərsiniz: əks istiqamətdə, əks istiqamətdə bir-birinə tərəf, geridə qalır. "Riyaziyyat dərsləri üçün" Təşkilat Savchenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elenko Elena Mixailovnanın "" yaradıcı riyaziyyat müəllimləri şəbəkəsi "veb saytında hazır materialdan istifadə edə bilərsiniz. Məktəblilərin təlimini istifadə edərək bu prosesi bu prosesi bir tərəfdən maraqlı hala gətirməyə, şagirdlər üçün iş birliyinin və digər tərəfdən maraqlı və parlaq, müxtəlif formada müxtəlif hala gətirməyə imkan verir Müasir kompüterlərin multimedia imkanlarından istifadə etməklə; Fərdi tempdə təhsil materialının batması və öyrənilməsi səbəbindən çox səviyyəli vəzifələrin mövcudluğu səbəbindən tədris prosesini fərdiləşdirin.

 
 • tək, tələbələrin müsbət emosiyalarına səbəb olan və müsbət təlim motivlərini formalaşdıran məlumatları qavramağın rahat yollarından istifadə etmək;
 • sualları cavablandırarkən şagirdləri təltif edin, çünki Kompüter nəticələrinizi həll etməyə imkan verir (qiymətləndirilmədən daxil olmaqla),
 • səhvlərə düzgün reaksiya verir; icazə verilən səhvləri müstəqil təhlil və düzəldin, rəylərin olması səbəbindən fəaliyyətini tənzimləyin, nəticədə özünü idarəetmə bacarıqları ilə nəticələnir;
 • müstəqil tədris və tədqiqat işləri aparmaq (modelləşdirmə, layihə metodu, təqdimatların, nəşrlərin inkişafı, nəşrlərin və s.) Bununla da məktəblilərdən yaradıcılıq fəaliyyətini həyata keçirin.
 

Bütün sinif şagirdləri tərəfindən ev tapşırığının düzgünlüyünü sistematik şəkildə təsdiqləmək üçün bir təqdimatdan istifadə edə bilərsiniz. Ev tapşırıqlarını yoxlayarkən, ümumiyyətlə, lövhədəki rəsmləri, çətinliklərə səbəb olan fraqmentlərin izahı üçün çox vaxt lazımdır. Riyazi diktələr, mövzunu öyrənmək və digər mövzuların keçməsi zamanı arifmetik hərəkətlərin təkrarlanmasını təşkil etmək üçün tələbələrin biliklərini idarə etmək və düzəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, habelə digər mövzuların keçməsi zamanı arifmetik hərəkətlərin təkrarlanmasını təşkil etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mənə icazə verməyə icazə verir ki, tələbələrin müstəqil fəaliyyətini təşkil etmək və ümumiyyətlə olduqca çətin olan səhvləri yoxlamaq və təhlil etmək. Riyazi diktasiyaların əksəriyyəti mövzunu öyrənməyin ilkin mərhələsində aparılır. Fürsət verirlər:

 
 • müəllim - yeni materialı izah etdikdən dərhal sonra, tələbələr tərəfindən öyrənilməyən və ya zəif öyrənilməyən və ya zəif bir şəkildə bu materialı söküntüləri aşkar etmək;
 • tələbə səhvlərini təhlil etmək, görünüşünün səbəbləri ilə məşğul olmaqdır.

Beləliklə, təlim prosesində təxmini rəy təşkil olunur. Bu materiallarla necə işlədiyini izah edəcəyəm.

İlk mərhələdə bu tip cədvəllərində sol siçan sol açarda bir vəzifə görünür. Mən oxudum, tələbələr ya yalnız cavabı, ya da vəzifəni, həlli və cavabını, bu vəzifənin göründüyü cavabı yazdım. Beləliklə, sinif səviyyəsindən asılı olaraq vəzifələrin sürətini tənzimləyə bilərəm. Şagirdlər "nüsxə altında" bir həll yazarsa, ən böyük effekti əldə edilir. Bütün tapşırıqlar edildikdən sonra tələbələrin bir nüsxəsi mənə və ikinci məzuniyyəti verir. Bundan sonra ikinci mərhələyə keçin.

 

İkinci mərhələdə bir frontal test "özünü sınamaq" və ya "qarşılıqlı test" şəklində aparılır. Orta hesabla yeniyetmələr məmnuniyyətlə yoxlanılır. Cavablar da tıklayarak görünür. Sual verirəm: "Başqa bir cavab kim gəldi?". Əllərini qaldıran tələbələr bir sual verməlidirlər: "Səbəbini necə etdin?" Yüksək səslə, tələbə, bir qayda olaraq, səhvini tapır. Səhvin xarakterini müəyyən etmək qabiliyyətim var: yeni material başa düşmür, hesablama xətası icazə verilir, tapşırıq başa düşülmür və s. Səhv edən tələbələr səhvlər üzərində iş görürlər. Bənzər işlər 2 seçim üçün diktə ilə aparılır. 2 versiyada riyazi diktələr əsasən mövzunun öyrənilməsinin sonunda aparılır. Fürsət verirlər:

 
 • müəllim tələbələrin hansının bərqərar və gələcəkdə təlimlərin ən çox məktəblilər üçün çətin olduğunu, gələcəkdə təlimlərin uğurunu təmin edən bilik, bacarıq və bacarıqları nə qədər cəlb etməsidir;
 • tələbə - işdən dərhal sonra, səhvlərin edildiyi və səbəblərinin səbəb olduğu işlərin necə edildiyini, nə qədər həqiqət olduğunu öyrənmək.

Tələbələrin işlərinin nəticələrini aldıqdan sonra və şagirdləri tələbə ani yoxlaması səbəbiylə iş qiymətləndirmələri mümkün olur. Riyazi diktələrin əksəriyyəti 5 vəzifədən ibarətdir. Hər düzgün yerinə yetirilən tapşırıq üçün tələbə 1 xal qazanır. Belə bir qiymətləndirmə sistemi ilə son qiymətləndirmə etmək rahatdır.

 

Bu günə qədər təhsilin ən dinamik inkişaf edən sahəsi, məktəb təhsili sahəsində geniş tətbiq olunan və təhsil sahəsində istifadə üçün mövcud olan internetdir. İnternet resurslarından istifadə edərək müəllim yeni aktual məlumatı öyrədəcək, məktəblilərin öyrənilməsini və marağını artırmaq üçün görmə və marağını artıracaqdır. Digər şeylər arasında İnternet, riyaziyyat da daxil olmaqla bir sıra obyektləri öyrənmək üçün məzmunu və metodologiyasını şaxələndirməyə imkan verir. Riyaziyyat dərslərində internet resurslarının istifadəsi tələbələrin informasiya mədəniyyətini artırır, uşaqlarda ən yaxşı keyfiyyətləri nümayiş etdirir, yaradıcılıqla böyümələrinə kömək edir; Daha geniş məlumatı istifadə etməyə imkan verir; Təhsil materialının yeni məlumatlarla doldurulmasının səmərəliliyini təmin edir. Dərslərdə İnternet ən fərqli funksiyalardan istifadə edilə bilər və buna görə hədəflər: tələbələrin öyrənmə, öyrənmə vasitəsi, məlumat mənbəyi diaqnozu üçün bir yol olaraq. İnternetin şəbəkə xidmətləri seminar hazırlaşarkən evdə istifadə etmək, yaradıcı vəzifələrin icrası üzərində işləməsi ehtimalı daha yüksəkdir.

 

Uzaqdan təhsil zamanı COR-dan istifadə şagird və valideynləri, zəruri hallarda, mühazirə materialını ödəmək, laboratoriya və test tapşırıqlarını müvəqqəti əlil tələbələr, tələbələr üçün yerli təlim üçün bir fürsət təmin edir.

10-11 sinif şagirdləri üçün bir dövlət imtahanının problemi aktualdır. Bunun üçün hazırlamaq üçün bir çox fərqli fayda dərc edilmişdir. İmtahanda və İnternetdə bir çox material. Veb saytında daha çox dayanacağam "Riyaziyyat vəzifələri açıq bankı. Burada təlim və diaqnostik iş nümunələri, ən maraqlı on-line testləri, çünki tələbə biliklərinin səviyyəsini yoxlaya bilər. İş yerinə yetirmək üçün 1,5 saat çəkdiyi üçün ikili dərsdə yaxşı olur. Hətta bir qismən səhvlərə icazə verən zəif danışan tələbələr işi başqa bir dərsdə təkrarlaya və nəticəni əvvəlki ilə müqayisə edə bilərlər. Eyni. Şagirdlər əlavə olaraq evin günortadan sonra da evin fərdi kompüterləri hazırlaya bilərlər.

 

İnternet texnologiyalarının tətbiqi öyrənməyə perspektivli bir istiqamət açır. Müasir uşaqlar bunu burada bir kompüterdir - daha maraqlı və daha maraqlıdır. Ancaq bu cür təlim yalnız digər təhsil texnologiyaları ilə birlikdə mümkündür. Harmonyasiya pozulduğundan, müvafiq istifadə tədbirləri performansın azalmasına, tələbələrin yorğunluğunun artmasına, iş səmərəliliyinin azalmasına səbəb ola bilər. Məqsəd və vəzifələri aydın və düzgün olmayan, İnternet ziyarətində faydalı və səmərəli ola bilməz. Müəllim və tələbələr internet resursları tərəfindən birgə seçilməlidir, çünki belə bir iş prosesində, araşdırma fəaliyyətləri müvafiq internet resurslarından istifadə edərək həll yolları tərəfindən təşkil olunur.

 

Kompüter təqdimatları müxtəlif müsabiqələr, oyunlar zamanı məktəbdənkənar işlərdə rahat istifadə olunur. Bu, riyaziyyatçıların portretlərinin və kəşfləri haqqında hekayə və həyatdakı teoremlərin praktik tətbiqinin nümunəsidir.

Slayd 2.

Kompüter telekommunikasiya inkişafı perspektivləri

Təlim olunan məsafəni təşkil edərkən kompüter telekommunikasiya əsasını yalnız onların didaktik xüsusiyyətlərini və funksiyalarını bilmək üçün deyil, həm də ən azı yaxın gələcək üçün onların inkişaf perspektivləri də vacibdir. İstinad sürətlə uyğunluq dərəcəsi ilə baş tutacaqdır. uzaq öyrənmə ilə bağlı yeni kursların inkişaf etdirilməsi. Beləliklə, kursların mənəvi köhnəlməsi təhlükəsi var. Beləliklə, multimedia sistemlərinin sürətli inkişafı bir çox tanınmış qərb firması üçün təlim proqramını atdı. Onsuz da bir çox kompüterin konfiqurasiyasına səs haqqı, daha bir "böyük səssiz", daha bir "böyük səssiz" danışdı, dağlardan uzaqda deyil, video görüntülər və "virtual reallıq" sistemlərinin inkişafı olan insan nitqini başa düşən kompüterlərdən uzaqda deyil. Ayrıca, bütün yeni inkişaflar da qlobal internet şəbəkələrində də istifadə olunur. Sistemin inkişafında, bütün bu perspektivli inkişafları nəzərə almadan, sistemin başında maksimum görünmə və materialın mövcudluğunu nəzərə almadan, unutma sistemin erqonomikası. Eyni zamanda, Rusiyanın xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. İqtisadi amillər səbəbindən, kompüter avadanlığı və qlobal şəbəkələr sahəsindəki bütün yeni inkişaflar, ölkəmizdə kifayət qədər sürətli və geniş yayılmışdır. Məlumat ötürülməsi sürətinin tələblərinə görə bir hissənin ölçüsündə məhdudiyyət var Bir dəfə ötürülən məlumatların və bu səhifənin istehlakçısının faylların qrafiki və ya sağlam formatlarını qəbul etməyən müştəri proqramından istifadə edə biləcəyi və eyni zamanda informativ kursların müəyyən bir səviyyədə azaldılmaması ehtimalını təmin etmək ehtimalı və ehtimalını təmin etmək lazımdır , bunun üçün öz funksiyalarını yerinə yetirməyi dayandırır .. Buna görə müasir müştəri proqram təminatını təhlil etmək lazımdır. Təcrübəli təcrübələrlə. Çox perspektivli bir inkişaf VRML layihəsidir. Toplu qrafika və virtual reallıq elementləri ilə məlumat vermək üçün bu standartın inkişafı həm Microsoft, həm də digər aparıcı proqram tərtibatçıları ilə məşğuldur. Bundan əlavə, bəziləri müştərilərin proqramları tərəfindən bu standarta dəstək verirlər. İnternetə çıxışı təmin etməklə yanaşı, baxan xüsusiyyətləri, CD-lərlə işləyən və elektron notebook ilə işləyən faksların göndərilməsi və qəbul edilməsi daxildir. Bu dəstin dəyəri tam hüquqlu bir kompüterin qiymətinin təxminən 20% -ni təşkil edir. Demək olar ki, hər bir rus ailəsində bir televizor və bir telefon olduğundan, potensial kursların istehlakçıları dairə əhəmiyyətli dərəcədə genişlənəcəkdir.

 

Slayd 3.

Təhsil prosesində texniki təlim alətlərinin istifadəsi barədə müasir anlaşma

EMM təhsil prosesində istifadə yeni təşkilati yanaşmalar tələb edir. Bu baxımdan mühazirə və praktik siniflər tərəfindən texniki təlim (TSO) tərəfindən intensiv istifadə ilə aparılacaq tamaşaçıların rolu. Tamaşaçıların təşkili bir sıra gigiyenik və erqonomik problemlərin həlli ilə əlaqədardır. Bunların arasında ən başlıcası, tamaşaçıların, şagirdlərin iş yerlərinin təşkili və müəllim, texniki və proqram hazırlığı, xarici mühitin amilləri, kompüterlərdən istifadə edən təlim rejiminin inkişafıdır. Belə bir auditoriya yaratmaq probleminə həsr olunmuş ədəbiyyatın təhlili, təhsil müəssisələrində ən yaxşı halda, televiziya və / və ya səs mühəndisliyi və ya kompüter elmləri və ya kompüter elmləri ilə təchiz olunmuş auditoriya var. Bu cür kabinələrin çatışmazlıqları bunlardır: TSO-nun intensiv istifadəsi tamaşaçılarının tamaşası layihəsinin altından, bu, bizim fikrincə, sadalanan qüsurlardan məhrum olacaqdır. Auditoriyanın xarici bir mühazirə auditoriyası olacağı güman edilir ki, bu da avadanlıqların olması mümkün qədər mövcud olacaqdır. Belə bir mühit yaratmaq üçün bir masa və tələbə masasının inkişafı tələb olunur. Tələbələrin iş masaları tercihen adi şəkildə - adi şəkildə - üç və ya dörd satırda. Adi tamaşaçılarda olduğu kimi, şagirdlər müəllimə, təbaşir lövhəsinə və ekrana otururlar. Müasir mühazirə oxuyanlarında, fikrimizcə, müxtəlif nümayiş cihazlarına və cihazlara ehtiyac yoxdur. Mövcud olan bütün təsvirlər, kompüter dinamik və statik təsvirlərdəki standart formatlara çevrilmək üçün nisbətən ucuz qiymətli EMM genişləndirmə lövhələrindən istifadə etmək mümkündür (məsələn, static - jpg, audio - wav, animasiya və video - mpg, avi və s.) və illüstrasiyaların daha da seçilmiş formatlarda toplanması. Bütün bunlar siniflər zamanı bütün siniflər zamanı nümayişlərin təşkilati prosesini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdıracaqdır ki, illüstrasiyalar dəsti maqnit mediasında əvvəlcədən yerləşdirildiyi üçün və iclasın rəhbərliyidirsə, əgər Ekrandakı sadə bir menyu vasitəsilə müəllim tərəfindən həyata keçirilən müvafiq proqram dəstəyi var. Təsvirin tərcüməsi video proyektordan istifadə edərək aparılır. Tamaşaçılarda bütün kompüter, müvafiq proqram və hardware alətləri vasitəsilə tələbələrlə müəllim təmin edəcək yerli şəbəkə ilə əlaqələndirilməlidir. Tamaşaçıların xidmət personalı yeni informasiya texnologiyalarını mənimsəyən və həyata keçirən mühəndislərdən ibarətdir. Müəllimin sözlərinə görə, dərslər (məsələn, mühazirələr), statik və dinamik didaktik materiallar və mühazirə kurslarının audiovizual müşayiəti bankı inkişaf edir. Tamaşaçılar personalının vəzifəsi, mühazirələrin və praktik məşğələlərin proqram və metodiki dəstəyi olan təhsil və metodiki dəstəyin inkişafı və tətbiqidir. Bunlar müəllimin tədris prosesini idarəetmə prosesini idarə etmək, öyrənmə prosesinin avtomatlaşdırılması, tədris prosesini idarə etmək imkanı verən tədris, instrumental proqram təminatını dəstəkləmək üçün proqram vasitələridir. Bütün dəstək, yeni təlim alətlərinin imkanlarına uyğunlaşma dövrünü azaltmaq və ya tamamilə aradan qaldırmaq üçün kəskin şəkildə təbii rabitə dilinə mümkün qədər yaxın olan interfeys ilə mümkün qədər yaxındır. Nəticədə, mühazirə və xüsusən də aparıldığı zaman müəllimin psixo-fizioloji yükü, bir qədər artırsa, biraz artırılırsa. Tamaşaçılar yalnız təlim məqsədləri üçün deyil, həm də idarəetmə tapşırıqlarını həll etmək üçün kompüterdən istifadə edəcəklər.

 

Slayd 4.

Bu gün hansı faydalı İnternet tələbələrə təklif edə bilər?

Təhsil sahəsində İnternet texnologiyalarının tətbiqi ilə, təlim fəaliyyətləri üçün İnternetdən səmərəli istifadə etmək imkanına sahib bir məlumat sahəsi yaratmaq lazım idi. Düzdür, bu gün bu "tətbiqi" o qədər də əhəmiyyətli deyil: rus məktəblərinin yalnız 3% -i İnternetə qoşulub. Məsələn, Amerikada bu göstərici 82% ... düşünmək üçün bir səbəb var. Məktəblərdə informasiya texnologiyalarının tətbiq olunmasının faydaları uşağa belə başa düşülür. Və hələ statistikanın köməyinə müraciət etdi. Onunla, dedikləri kimi mübahisə etməyin. Orta məktəblərdə multimedia təhsili bir neçə illik tətbiqi təcrübəsi göstərdi b) Uşaqlarda oxu səhvlərinin sayı 20 - 65% azaldı; c) dərslərin siniflərinin sayı iki dəfə azaldı d) məktəbdən çıxanların sayından 2% -ə qədər azaldı. Bundan əlavə, tələbələrin analitik və məntiqi qabiliyyətləri kəskin şəkildə artmışdır. Müəllim məktəb vaxtından daha effektiv şəkildə istifadə etməyə, məlumatların yorucu rəddindən imtina edib tələbələrə fərdi köməyə yönəlmiş. Bundan əlavə, tədqiqatın nəticələrinə görə, məktəblilərin təxminən 80% -i kompüterdən təmiz məqsədlər üçün (burada ev tapşırığının hazırlanması və xarici dil və s.) Tədqiqat, orta proqramlar Təhsil informatizasiya proqramları xoşbəxtdir (Rusiya Federasiyası Təhsil Nazirliyi, həm də qeyri-dövlət qurumları, kommersiya təşkilatları). Ümid edirəm ki, rus məktəblərinin əksəriyyəti tezliklə internetə qoşulacaqdır. Bu o deməkdir ki, İnternet də tədris prosesinin qabiliyyətinin genişləndirilməsi üçün lazımi şəraiti təmin etməlidir.

 

Slayd 5.

Bu məqsədlə müəllimlər qrupu, peşəkar proqramçılar və dizaynerlər, təlim prosesində əhəmiyyətli dərəcədə kömək edə biləcək bir məhsul hazırladılar, tədris imkanlarını genişləndirə və özünü hazırlamaq üçün əsas mənbəyə çevrilə biləcək bir məhsul hazırladılar. "Virtual məktəb yaratmaq üçün vschool.ru platforması" Virtual məktəbi və metodik platforması haqqında son İnternet layihəsi haqqında danışırıq, Kirill və Metoutius tərəfindən hazırlanmış təhsil multimedia məhsulları - "Kirill və Metoutius" tərəfindən hazırlanmış təhsil multimedia məhsulları idi. VSCHOOL.RU-da təlim materialın ən təsirli inkişafına yönəldilmişdir: VSCHOOL.RU, bütün mümkün qavrayış kanallarından istifadə etməyə imkan verən texnologiyalara əsaslanır; Öyrənmə prosesi fərdi yanaşmaya əsaslanır. Programvschool.ru ümumi təhsilə uyğundur və 5-dən 11-ə qədər siniflər arasında əsas məktəb fənləri dəsti daxildir. Burada hər kəsin həm məktəb əşyalarının bütün kompleksini, həm də ayrı intizam və ya mövzu dərsi üçün hər kəsin fürsəti verilir. Bu, universallıq vschool.ru haqqında danışmağa imkan verir: həm məktəb, həm də isteğe bağlı və bir tərbiyəçi və bir tərbiyəçi və interaktiv bir dərslik. VSCHOOL.RU-nu məktəbdə qazandığınız biliklərin konsolidasiyasının əlavə bir mənbəyi kimi istifadə edin. Mövzunun mövzusu, bütün mövzularda, şən interaktiv tövsiyələr, virtual imtahan. Test məşqlərinin çevik sistemi qazandıqları bilikləri təmin etmək üçün istifadə olunur. Akademik performansın rahat və əlverişli sistem statistikası təlim prosesini tənzimləməyə kömək edəcəkdir. İstinad materialı ilə yaxın bir bağlama, cari dərs inteqrasiya etmək üçün zəruri olan unudulmuş terminlərin axtarışını nəzərə alacaqdır: pulsuz giriş - ən böyük ensiklopedik resurs megabook.ruvschool.ru tədris imkanlarını genişləndirir. Müəllimlər bir təlim prosesi təşkil edərkən VSCHOOL.RU istifadə edə biləcəklər: Səmərəli təlimləri inkişaf etdirmək üçün dərslər planı yaratmaq. VSCHOOL.RU, məsləhət vermək və qəbul etmək, öyrənmə məsələlərində konfranslarda iştirak etmək, təhsil aləminin xəbərlərindən xəbərdar olmağa imkan verir.

 

Bütün slaydlara baxın

Psixologiya və pedaqogika

Məktəb və rəqəmsal texnologiyalar: Memo müasir pedaqoq

Rəqəmsal məktəb, yeni təhsil mühiti, açıq məlumat sahəsi - bu sözlər istifadə bizim üçün möhkəm məskunlaşdı, lakin bütün dəyərləri haqqında deyil, hələ də razılaşmağı bacardı. Aparıcı təhsil mütəxəssisləri təhsildə ən uyğun tendensiyalar barədə fikirlərini bölüşürlər.

Məqalə 5 aprel 2018-ci il tarixində Samançoda keçirilən "Rəqəmsal: Müəllimə İnvestisiyalar" ın onlayn konfransının materialları üzərində yaradılıb.

 

Rəqəmsal məktəb haqqında

  • Xeyr, bu məktəb deyil, proyektorlar və interaktiv lövhələr tərəfindən cilalanmışdır. Bu, rəqəmsal texnologiyaların köməyi ilə şəxsi məktəbinin hər bir tələbəsini yaratmaq mümkün olan bir yerdir. Rəqəmsal bacarıqlar təhsilin məqsədi olmaya bilər və yalnız bir vasitə ola bilər. Yeni aktual tapşırıqları daxil etməyə imkan verirlər. Rəqəmsal məktəb hər bir sonsuz ehtimalı verir: Bir uşağın özü bilik mənbələrini seçə bilər.

 

  • Sonra məlumat sahəsi üçün rahat naviqasiya lazımdır: Əks təqdirdə, dəli bilik axını necə anlamaq olar.

 

  • Növbəti komponent, effektiv olduğu yerdə onlayn qarşılıqlı əlaqəyə güvənən bir rəqəmsal mühitdir.

 

 • Yaxşı, nəhayət, bütün bunlar izləyir İndi müəllimin müdaxilə etdiyi rəsmi vəzifələrin maksimum sadələşdirilməsi. Bunu etmək üçün rəqəmsal texnologiyalardan da istifadə etmək müdrikdir.
 

 

Elektron dərslik haqqında

Bir kağız dərsliyinin elektron bir versiyası ilə bir elektron dərslik qarışdırmayın. Bu məzmun və texnologiyanın qovşağında yaradılan tamamilə fərqli, əsaslı yeni bir məhsuldur. Bütün elan edilmiş cari səlahiyyətlər dərslikdən təsirlənir, nəzarət və qiymətləndirməyə yanaşır.

 

Elektron bir dərs vəsaitinin keçirildiyi üç sütun:

 • nəzəriyyə
 • təcrübə
 • metodik

Müəllim özünüz bir proqram qurmaq çətindir. Bütün texnikalar, nəzəriyyə, təcrübə və texnika hazır didaktik vahidlərdə tək əlverişli bir məhsula yığılırsa, daha rahatdır.

 

Elektron bir dərsliyində nəzəriyyə vizual materiallar və dərsliklər, təcrübə - işləmə noutbukları və tapşırıqlar, texnikalar - metodik faydalar və iş proqramı ilə dəstəklənir. Təcrübə təhsil oyunlarına, interaktiv praktik işlərə, simulyatorlara (platformada, bunların interaktiv test işləridir), metodologiya və nəzəriyyənin qovşağında, metodikada yeni bir iş forması metodologiyanın qovşağında doğulur. Dərslərdə yeni texnikalardan istifadə etmək üçün bütün qəbulların bütün çeşidi tətbiq olunur.

 

 

Elektron gündəlik, jurnal və bürokratik vəzifələr haqqında

"Rəqəmsal məzmun yalnız haqlı olduğu yerdən istifadə etmək məqbuldur. Bəzi vasitə məktəb üçün faydalı deyilsə - sadəcə istifadə edilməməlidir. Müasir texnologiyanın lazımsız olmağa haqqı yoxdur: Üç fərqli sistemə ehtiyacınız yoxdur, bir, rahat və faydalı olmalıdır. Bu mənada "rəqəmli" və kağız üzərində eyni hesabat formalarının təkrarlanması tamamilə yararsız bir işğaldır. Təəssüf ki, indi elektron və kağız formasının hesabatının birləşməsi olduqca ehtiyatlı şəkildə aparılır. "

Mixail Kuşnir "Təhsil Liqası"

Məktəb kağızı hesabatı da ləğv edilməlidir. Statistikaya müraciət edək: Hər il orta rus məktəbində 7,5 ton kağıza istehlak olunur. Rusiya Federasiyası səviyyəsində kağız hesabatının miqyası - ildə 370 min tondan çoxdur. Bu heç olmasa ekon deyil.

Məktəb üçün elektron resursun yaradıcıları kimi özümüz tərəfindən təyin etdiyimiz əsas vəzifələr müvəqqəti və nağd xərcləri azaltmaq, etibarlı bir əməliyyat rabitə sistemi yaratmaqdır. Hesablamalarımıza görə, kağız hesabatının ləğvinin iqtisadi təsiri, müəllimin nəhayət boş vaxt görünəcəyini qeyd etməmək üçün ildə 120 milyarddan çox olmalıdır. Kağız mümkün olduqda rəqəmsal texnologiya ilə əvəz edilməlidir.

 

Andrei Pershin, "Diary.ru"

Məktəblərin texniki avadanlıqlarının dəyəri haqqında

Məktəb dünyasının hər yerində yaxşı təchiz olunmur. Məsələn, İrlandiyada, 20 şagird üçün bir məktəb kompüter hesabı, bu texniki avadanlıq baxımından açıq bir geriləmədir. Bu məsələdə Rusiya orta mövqe tutur və ölkəmizin miqyasında bunlar olduqca layiqli göstəricilərdir.

 

Valeri Nikitin, "I-Class"

 

Həmişə istifadəçidən gedirik - müəllim, tələbə. Bəli, ölkənin bütün məktəblərində deyil, öz tableti vasitəsilə elektron bir dərsliyə getmək imkanı var. Ancaq yeni rəqəmsal məhsulun bütün faydaları indi istəyir, buna görə də tələbənizin hər biri uyğun bir tablet varsa, parlaq bir dərs və maraqlı bir dərs keçirə bilərsiniz.

 

Redaksiya İdarəmiz müəllimin hər dərsdə rahat məlumatlardan istifadə edə biləcəyinə diqqət çəkir, tələbələr üçün ən vacib slaydları çap edir.

Andrei Kovalev, rus dərsliyi

 

Pedaqoq və məktəb müdirləri tez-tez oxşar şikayətlər ilə bizə müraciət edirlər: bütün sinif üçün kompüterlər üçün kompüter almaq imkanı yoxdur, bütün tabletlər kifayət deyil, məktəbdə internet şəbəkəsi yoxdur ... Ancaq bütün bu çətinliklərlə belə sizin üçün rahat bir uyğun rəqəmsal platforma seçdiyiniz üçün sizə məsləhətlə kömək etməyə hazırıq..

 

Olga Ilchenko, Firo, İsrarlama Layihəsi

Tək bir təhsil sahəsi və rəqabətdə

Birlik unikallıq ilə eyni deyil. Yeganə dərslik və ya proqram məhsulu üzərində hər şeyi öyrənmək asan deyil: bunu etmək mümkün deyil. Axı, birlik yalnız bir manifold ilə mümkündür və yalnız sistemin bütün elementləri vahid əsas prinsiplər və missiya hazırladıqda. Təhsildə texnologiya bir-biri ilə rəqabət edə bilər və olmalıdır. Heç bir senzura kömək edəcək, pulsuz bir seçimə və seçim üçün tövsiyələr lazımdır.

 

Mixail Kuşnir, "Təhsil Liqası"

Rəqəmsal təlim texnologiyaları.

Mou dely gimnaziyası, Ramensky rayonu

XX əsrin əvvəllərində ölkəmiz təhsilin modernləşdirilməsi üçün bir kurs keçdi Rusiya hökuməti prioritetlər arasında təhsil siyasətini elan etdi. Kurs daxili təhsilin səmərəliliyini, keyfiyyətini və mövcudluğunu əldə etmək üçün aparıldı. Rusiya təhsil sistemində yeni sosial tələblər hazırlanmışdır. İnkişaf etməkdə olan bir cəmiyyətin müstəqil olaraq məsuliyyətli qərarlar qəbul edə bilən müasir, təşəbbüskar insanlara, əməkdaşlığa qadir olan, dinamizm, konstruktivliyin fərqinə malik olan mümkün nəticələrini proqnozlaşdıran müasir, təşəbbüskar insanlara ehtiyacı var.

 

2008-ci ildə təhsil liderlərinin forumunu salamlayan Dmitri Medvedev qeyd etdi ki, "ən yaxşı müəllimlərin yüksək potensialı, bütün yerli təhsilin modernləşdirilməsinin hərəkətverici qüvvəsidir, bunun nəticəsi Rusiya məktəbinin yeni modeli olmalıdır ən perspektivli və rəqabətli təhsil sistemlərinin nəticəsi. "

Bu ideyası, Rəqəmsal Rus Məktəbinin yeni modeli Dmitri Medvedevə, Sərgidə Rusiya şirkətlərinin aparıcı şirkətləri - sistem inteqratorları və avadanlıq istehsalçıları, bu, məktəbin konsepsiyası Gələcək ən son rəqəmsal texnologiyalar əsasında pedaqoji vəzifələri həll edə biləcək bir təhsil müəssisələri kompleksini təchiz etmək üçün əsaslı yeni bir sistem formatı yaratmağa imkan verir.

 

Biz gimnaziyasında belə bir fikri təcəssüm etdirməyə qərar verdik və 2010-cu ildə "rəqəmsal məktəb modeli" layihəsini həyata keçirməyə başladı.

Rəqəmsal bir məktəb nədir və bu məktəbdən necə fərqlənir?

Rəqəmsal bir məktəb, lənət və effektiv şəkildə rəqəmsal avadanlıqlardan, proqram təminatında proqram təminatından istifadə edən xüsusi bir təhsil müəssisəsidir və bununla da hər bir tələbənin rəqabət qabiliyyətini artırır. Rəqəmsal məktəblər qeyri-adi və yeni bir fenomen sayıla bilməz, çünki informasiya texnologiyaları məktəblərdə fəal istifadə olunur. Rəqəmsal öyrənmə texnologiyalarına gedən məktəblər texniki və informasiya texnologiyalarında, müəllimlərin yeni şəraitdə işləməsi, təhsil mühitinin idarə edilməsi səviyyəsində, "Rəqəmsal məktəb" nin yeni təhsil standartlarına cavab verən, "Rəqəmsal Məktəbi" nin yeni təhsil standartlarına uyğun olması, yeni təhsil standartlarına uyğundur. -Level yanaşma. Eyni rəqəmsal texnologiya nədir?

 

Bu gün rəqəmsal texnologiya -

Bu, şagirdlərə səmərəli məlumat tədarükü və bilikləri üçün bir vasitədir.

Bu təlim materialları yaratmaq üçün bir vasitədir.

Bu effektiv tədris üsulunun bir vasitəsidir.

Bu, yeni bir təhsil mühiti yaratmaq üçün bir vasitədir: inkişaf etmək və texnoloji.

Bu gün hansı yeni müasir, rəqəmsal texnologiyalardan bəhs edirik? O:

Müəllim və tələbənin birgə təcrübi araşdırmaları texnologiyası.

Texnologiya "Virtual Reallıq".

"Panoramik şəkillər" texnologiyası.

"3D modelləşdirmə" texnologiyası.

"Təhsil robotikası" texnologiyası.

MSI texnologiyası (kiçik informatizasiya alətlərindən istifadə).

Multimedia təlim məzmunu.

İnteraktiv elektron məzmun.