https://www.zirve.edu.az/
16.02.2021 14:15
Buraxılış imtahanında riyaziyyat fənnindən bu mövzulardan suallar salınacaq-TAM SİYAHI

Proqram fənn kurikulumu üzrə təlim nəticələrinə uyğun olaraq V-XI sinif dərslikləri əsasında hazırlanıb.

 

Proqram fənn kurikulumunun riyaziyyat fənni üçün müəyyən etdiyi 5(Ədədlər və əməllər, Cəbr və funksiyalar, Həndəsə, Ölçmə, Statistika və ehtimal) məzmun xətti üzrə 12 əsas standartın reallaşdırılması ilə bağlı təlim materiallarını əhatə edir.

 

AzEdu.az DİM-ə əsasən siyahını təqdim edir:

Ədədlər və əməllər

Cəbr və funksiyalar

Həndəsə

Ölçmə

Statistika və ehtimal

Həqiqi ədədlər

Kompleks ədədlər

Nisbət, faiz, tənasüb

Rasional ifadələr

İrrasional ifadələr

Həqiqi üstlü qüvvət

Ölçmə. Statistikanın elementləri. Çoxluqlar. Birləşmələr nəzəriyyəsinin və ehtimal nəzəriyyəsinin elementləri.

Birdəyişənli tənliklər və tənlik qurmaqla məsələlər həlli

Tənliklər sistemi. Tənliklər sistemi qurmaqla məsələlər həlli

Bərabərsizliklər

Ədədi ardıcıllıqlar, silsilələr

Funksiyalar və qrafiklər

Triqonometrik funksiyalar

Triqonometrik tənliklər. Triqonometrik bərabərsizliklər.

Üstlü və loqarifmik funksiyalar

Üstlü və loqarifmik tənliklər. Üstlü və loqarifmik bərabərsizliklər

Törəmə və onun tətbiqləri

Ən sadə həndəsi fiqurlar. Çevrə

Üçbucaqlar.

Düzbucaqlılar və çoxbucaqlılar

Fiqurların sahəsi

Koordinatlar üsulu.hərəkət.oxşarlıq. vektorlar

Fəzada düz xətlərin və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti

Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi

Fırlanma fiqurları. Onların səthi və həcmi

Qeyd:proqramda baza olaraq V sinifdən başlayaraq XI(V-XI) sinfin birinci yarımilində tədris olunan təlim materialları əsas götürülür. XI sinfin ikinci yarımilinə aid olan mövzular üzrə imtahanda istifadə ediləcək tapşırıqlar V-X sinif materialları əsasında tərtib ediləcək.

Firayə Allahverdiyeva
Müəllifin digər yazıları