Azedu.az
https://modern.az/ https://www.instagram.com/apak.az/
2021-02-14 16:02:00
Buraxılış imtahanında Azərbaycan dili fənnindən bu mövzulara uyğun suallar düşəcək-DƏQİQ SİYAHI

Proqram fənn kurikulumu üzrə təlim nəticələrinə uyğun olaraq V-XI inif dərslikləri əsasında hazırlanıb.

“Dil-qaydaları” məzmun xətti üzrə, əsasən, aşağıdakılarla bağlı bilik və bacarıqlar nümayiş etdirilməlidir: AzEdu.az DİM-ə əsasən siyahını təqdim edir:

 

Fonetika:Danışıq səsləri, leksika, Sözün tərkibi, Söz yaradıcılığı,

 

Morfologiya: Əsas və köməkçi nitq hissələri, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf: Köməkçi nitq hissələri

 

Sintaksis: Söz birləşməsi( sərbəst söz,b), mübtəda, xəbər, Cmlənin ikinci dərəcəli üzvləri Tamamlıq, təyin, zərflik. Həmcins üzvlər, Cümlədə söz sırası, əlavələr, xitab, ara sözlər.

 

Cümlə-mürəkkəb cümlə(tabesiz, tabeli) dil, yazı,nitq.

 

Duyğu işarələri, dilin üslubi imkanlarının təzahür formaları, xülasə, tezis

 

Proqramda baza olaraq V sinifdən başlayaraq XI(V-XI) sinfin birinci yarımilində tədris olunan təlim materialları əsas götürülür. XI sinfin ikinci yarımilinə aid olan mövzular üzrə imtahanda istifadə ediləcək tapşırıqlar V-X sinif materialları əsasında tərtib ediləcək.

 

Firayə Allahverdiyeva
Müəllifin digər yazıları