https://www.zirve.edu.az/
2021-02-07 16:35:00
Kurikulum fənninə aid yeni tipli testlər-DÜZGÜN CAVABLARLA BİRGƏ 
 AzEdu.az MIQ və sertifikasiya imtahanlarında iştirak edəcək müəllimlərə kömək məqsədilə kuruikulum fənnindən test tapşırıqlarını təqdim edir:
 
Uyğunluğu pozan açar sözü müəyyən edin.
 • A. Anlamaq= məntiqi təfəkkür
 • B. Tətbiq etmək= məntiqi təfəkkür
 • C. Dəyərləndirmək= tənqidi təfəkkür
 • D. Yadda saxlamaq= hafizə
 • E. Təhlil etmək= tənqidi təfəkkür   duz
Pedaqoji şura haqqlnda fikirlərdən biri yanlışdır:
 • A. Ayda bir dəfə olmaq şərtilə fəaliyyət göstərir.
 • B. Plana əsaslanır.
 • C. Tərkibinə yalnız müavinlər daxil edilə bilər.  düz
 • D. Nizamnaməyə və əsasnaməyə uygun olaraq şuranın sədri direktor olmalıdır.
 • E. Şuranın sədri yuxarı distansiyalarda hesabat verir.
Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?
 • A. Yadda saxlamaq
 • B. Tətbiq etmək
 • C. Təhlil etmək
 • D. Dəyərləndirmək düz
 • E. Yaratmaq
Prinsipiallıq və obyektivlik tərbiyəsi;
-Humanizm tərbiyəsi;
- Milli mənlik şüurunun formalaşdırılması;
- Beynəlmiləlçilik və qayğıkeşlik tərbiyəsi.

 

Verilənlər hansı tərbiyənin komponentləridir?

 • A. Əmək tərbiyəsi
 • B. Əxlaq tərbiyəsi düz
 • C. Hüquq tərbiyəsi
 • D. Fiziki tərbiyə
 • E. Ekoloji tərbiyə
 "Hissələri hər hansı bir kateqoriyaya aid et və oxlarla əlaqəsini göstər" tapşırıq nümunəsinə müvafiq təlim məqsədinin səviyyəsini seçin:
 • A. Təhlil etmək
 • B. Anlamaq
 • C. Dəyərləndirmək
 • D. Yaratmaq
 • E. Yadda saxlamaq    duz
Təqdim olunan açar sözlərdən hansı məntiqi pozur?
 • A. Rubrik= şkala
 • B. Holistik qiymətləndirmə= qısa müddət
 • C. Analitik qiymətləndirmə= müxtəlif göstəricilər
 • D. Portfolio= sənədlər toplusu
 • E. Yanlış cavab yoxdur.  duz

 Mənbə:Təhsilim.info