Azedu.az
https://modern.az/ https://www.instagram.com/apak.az/
2020-02-07 20:00:00
RƏSMİ-Ali məktəblərə qəbul qaydalarında dəyişiklik edildi-CƏDVƏL 

Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrin tələbə qəbulu Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

 AzEdu.az-ın xəbərinə görə, qərara əsasən, “İxtisas qrupları və ixtisaslar” yeni redaksiyada təsdiq edilib.

 

İxtisas qrupları

I

II

III

IV

V

İxtisasların adı

Fizika müəllimliyi

 

 

 

İnformatika müəllimliyi

 

 

Riyaziyyat müəllimliyi

 

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

Texnologiya müəllimliyi

Fizika

 

 

Geologiya

 

 

Kompüter elmləri

 

Mexanika

 

 

Riyaziyyat

Coğrafiya müəllimliyi

 

 

 

Tarix və coğrafiya müəllimliyi

 

 

Beynəlxalq münasibətlər

 

Regionşünaslıq

(regionlar üzrə)

 

Sosiologiya

 

Beynəlxalq

ticarət və logistika

Biznesin idarə edilməsi

 

Davamlı inkişafın idarə edilməsi

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

İqtisadiyyat

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

 

 

Dil və ədəbiyyat müəlli- mliyi (dillər üzrə)

İbtidai sinif müəllimliyi

 

Korreksiya- edici təlim

 

Məktəbəqədər təhsil

Tarix müəllimliyi

 

Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)

Dinşünaslıq

 

 

Dövlət və ictimai müna- sibətlər

Biologiya müəllimliyi

 

 

 

Kimya müəllimliyi

 

 

Kimya və biologiya müəllimliyi

Psixologiya

 

 

Biologiya

 

Ekologiya

 

 

Kimya

 

 

Bağçılıq və tərəvəzçilik

 

Baytarlıq təbabəti

 

Bitki mühafizəsi

Fiziki tərbi- yə və çağırı- şaqədərki hazırlıq müəllimliyi*

Musiqi müəllimliyi*

 

 

Təsviri incəsənət müəllimliyi*

Aktyor sənəti*

 

Bəstəkarlıq*

 

Dekorativ- tətbiqi sənət

(sahələr üzrə)*

Dirijorluq

(sahələr üzrə)*

 

Dizayn (sahələr üzrə)*

 

Heykəltə- raşlıq*

 

İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)*

 

 

Aerokosmik

mühəndislik

 

Aqromühəndislik

 

 

Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

 

Cihaz mühəndisliyi

Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi

Ekologiya mühəndisliyi

Maliyyə

 

 

Marketinq

 

 

 

Menecment

 

 

 

Mühasibat

 

Statistika

 

 

Coğrafiya

Fəlsəfə

 

 

Filologiya (dil və ədəbiyyat göstəril- məklə)

Hüquqşü- naslıq

 

 

İslamşü- naslıq

Jurnalistika*

 

Kitabxa- naçılıq və informasiya fəaliyyəti

Politologiya

 

Tarix

 

 

Tərcümə (dillər üzrə)

 

 

Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası

 

Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması

Sənətşünaslıq (sahələr üzrə)

Sosial iş

Su bioehtiyatları və akvakultura

Bədən tərbiyəsi və idmanda

reabilitasiya

Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya

 

Əczaçılıq

 

Tibb bacısı işi

 

Hərbi tibb

Musiqişünaslıq*

 

Operator sənəti*

 

 

Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə)*

Qrafika*

 

Rejissorluq*

 

Rəngkarlıq*

 

Elektrik və elektronika mühəndisliyi

Energetika mühəndisliyi

 

Gəmi energetik qurğularının istismarı mühəndisliyi

Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi

 

Hidrometeorologiya

 

İdman menecmenti və kommunikasiya

Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə)

 

Turizm bələdçiliyi

 

İctimai səhiyyə

 

Stomatologiya

 

Tibb

 

 

 

Biotexnologiya

 

Vokal sənəti  (sahələr üzrə)*

Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)*

Məşqçilik*

21. Geologiya və geofizika mühəndisliyi

21. Turizm işinin təşkili

 

 

Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili

 

 

 

 

 

24. Həyat

 

24. İctimai

 

 

fəaliyyətinin

təhlükəsizlik

təhlükəsizliyi

və idarəetmə

mühəndisliyi

 

25. İnformasiya

 

təhlükəsizliyi

 

26. İnformasiya

 

texnologiyaları

 

27. İnşaat

 

mühəndisliyi

 

28. Kimya

 

mühəndisliyi

 

29. Kommuni-

 

kasiya sistem-

 

ləri mühəndisliyi

 

30. Kompüter

 

mühəndisliyi

 

31. Logistika

 

və nəqliyyat

 

texnologiyaları

 

mühəndisliyi

 

32. Maşın

 

mühəndisliyi

 

33. Materiallar

 

mühəndisliyi

 

34. Mədən

 

mühəndisliyi

 

35. Meliorasiya

 

mühəndisliyi

 

36. Memarlıq*

 

37. Metallurgiya

 

mühəndisliyi

 

38. Mexanika

 

mühəndisliyi

 

39. Mexatronika

 

və robototexni-

 

ka mühəndisliyi

 

40. Mühəndis

 

fizikası

 

41. Neft- qaz

 

mühəndisliyi

 

42. Nəqliyyat

 

mühəndisliyi

 

43. Nəqliyyat

 

tikintisi

 

mühəndisliyi

 

 

 

Proseslərin avtomatlaşdı- rılması mühən- disliyi

Qida mühəndisliyi

Radiotexni- ka və telekom- munikasiya mühəndisliyi

Şəhərsalma

Sənaye mühəndisliyi

Uçuş mühəndisliyi

Yanğın

təhlükəsizliyi mühəndisliyi

Aqronomluq

Balıqçılıq

Meşəçilik

Şərabçılıq

Torpaqşü- naslıq və aqrokimya

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

Zoomü- həndislik

Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi

Hərbi

rabitə vasitələri mühəndisliyi

Optotexnika

mühəndisliyi

Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühəndisliyi

Sərhəd

təhlükəsizliyi və idarəetmə

 

 

 

 

 

 

Silah və silah sistemləri mühəndisliyi

Sistemlər mühəndisliyi

 

 

 

 

 

*Bu ixtisaslar xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslardır.