Azedu.az
https://modern.az/ https://www.instagram.com/apak.az/
2019-01-29 16:13:00
“Hüseyn Cavid və dünya ədəbiyyatı” mövzusunda konfrans keçiriləcək    

Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru akademik Kamal Abdulla “H.Cavid və dünya ədəbiyyatı” mövzusunda Respublika elmi konfransının keçirilməsi haqqında əmr imzalayıb.

AzEdu.az xəbər verir ki, əmrdə qeyd olunub ki, konfransa hazırlıq işlərinin görülməsi və onun keçirilməsi ilə bağlı məsələlərin həlli üçün aşağıdakı tərkibdə təşkilat komitəsi yaradılsın: 

Abdullayev K.M. – ADU-nun rektoru, akademik, sədr
Abdullayev Ə.Ə. – Tədris işləri üzrə prorektor,
  professor, sədr müavini
İmanov M.K. – Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,
  akademik, sədr müavini
Abdullayev S.Ə. – Alman dilinin leksikologiyası və üslubiyyatı
  kafedrasının müdiri, professor, üzv
Babayev A.M. – Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri,
  fil.e.d., professor, üzv
Bayramov Q.H. – “Tərcümə araşdırmaları” ETL-in müdiri,
  professor, üzv
Əliyeva H.Ə. – ADU-nun elmi katibi, dosent, üzv
Həsənov S.H. – Elm və təhsil məsələləri üzrə müşavir,
  dosent, üzv
Hüseynov S.B. – Tərbiyə işləri üzrə prorektor,üzv
   
İbrahim Ü.Z. – Fransız dilinin fonetikası və qrammatikası
  kafedrasının müdiri, fil.f.d., dosent, üzv
İmanova S.R. – Elmi əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri, ped.f.d.,
  dosent, üzv
Quliyev Q.H. – ADU-nun professoru, üzv
Muğalova L.T. – TEC-in sədri, üzv
Rüstəmov A.İ. – “Azərbaycanşünaslıq” ETL-in müdiri,
  t.f.d., üzv
Sabitova A.Z. – Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,
  fil.e.d., professor, üzv
Vəliyeva S.M. – Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının müəllimi,
   fil.f.d., üzv
Veysəlli F.Y. – “Eksperimental fonetika və tətbiqi
  dilçilik” ETL-in müdiri, professor, üzv
Zeynallı C.A. – Sayt şöbəsinin müdiri, üzv
Zeynalova S.S. – İngilis dilinin leksikologiyası və
  üslubiyyatı kafedrası, f.e.d., üzv
Zərbəliyev H.M. – Elmi tədqiqatlar və elmi nəşrlər şöbəsinin
  müdiri, professor, üzv

Daxil olan məruzələri seçərkən maksimum obyektivliyə riayət etmələri, onların elmi səviyyəsinə diqqət yetirmələri, konfransın mövzusuna uyğun gəlməyən materialları qəbul etməmələri, həmçinin konfrans zamanı seçilmiş, yüksək elmi tutumlu məruzələrin universitetdə nəşr olunan elmi jurnallarda dərc olunmasının tövsiyə edilməsi təşkilat komitəsinə tapşırılıb.