Azedu.az
https://modern.az/ https://www.instagram.com/apak.az/
2019-01-19 10:54:00
Summativ qiymətləndirmələr jurnalda necə yazılmalıdır? - Müəllimlərin nəzərinə 

Məktəbdaxili qiymətləndirmə qaydalarına edilən dəyişiklərdən sonra ibtidai təhsil səviyyəsində summativ qiymətləndirmələrin sayı təxmini 100, ümumi orta təhsil səviyyəsində isə hər sinif üzrə təxminən 25 vahid azaldılıb.

X-XI siniflərdə 22 summativqiymətləndirmələğv edilib. Ümumilikdə tam orta təhsil səviyyəsi üzrə summativqiymətləndirmələrin sayı 347 vahid azaldılıb.

Bu dəyişikliklər xeyli say fərqinə səbəb olduğundan  müzakirələrə də yol açdı. Yeniliklərləri müsbət qiymətləndirənlər də oldu, müəllimlərin işini çətinləşdirdiyini deyib qarşı çıxanlar da.

Bunun əsas səbəbi isə bəzi müəllimlərdə dəyişikliklərə əlaqədar çaşqınlığın yaranmasıdır. Onlardan yaranan çaşqınlıqlardan biri də kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə nəticələrinin sinif jurnalına necə yazılması ilə bağlıdır.

AzEdu.az xəbər verir ki, KSQ və BSQ, həmçinin yarımillik və illik nəticələr sinif jurnalında 2 sütunda yazılır - soldan birinci sütunda ballar,(məsələn, 25, 72, 37) ikinci sütunda isə ona uyğun qiymətlər yazılır.(məsələn, 2, 4, 3).

Sinif jurnalında KSQ-də üzrlü səbəbdən iştirak etməyən şagirdin adının qarşısındakı nəticələr yazılan xana dioqonalla 2 yerə bölünür. Hər iki xananın surətində qaib yazılır, məxrəci isə boş saxlanır. Müəllim növbəti KSQ-nin keçiriləcəyi vaxtadək  həmin şagirdlə KSQ aparır. Şagird KSQ-də təkrar iştirak edə bilməsə, həmin xanaların məxtrəcinə də “q” yazılır. Bu, yarımillik balların hesablanmasında nəzərə alınmır.

KSQ-də üzrsüz səbəbdən iştirak etməyən şagirdin isə adının qarşısında “0”, qiymət yazılan xanada isə “q” yazılır. Artıq bu, yarımillik balların hesablanmasında nəzərə alınır.

I və II yarımildə böyük summativ qiymətləndirmədə üzrlü səbəbdən iştirak etməyən şagirdin sinif jurnalında adının qarşısında nəticələr yazılan 2 xana diqonalla yarıya bölünür. Surətlərində “q” yazılıb, məxrəcləri boş saxlanır. Həmin BSQ günündən sonra növbəti 2 həftə ərzində onun üçün BSQ təşkil edilir. Yenidən hər hansı səbəbdən BSQ-də iştirak etməzsə, balı “0” qəbul olunur. Sinif jurnalında isə adının qarşısında boş saxlanmış 2 xananın məxrəclərində “0”, qiymət yazılan yerdə isə “q” yazılır və yarımillik qiymətlərin hesablanmasında nəzərə alınır.

Lamiyə Süleymanlı
Müəllifin digər yazıları